Θέλουμε τα σχόλιά σας!


ΝΑΙ θέλουμε να σας ακούσουμε!

Ανοίγουμε αυτή τη φόρμα κριτικής για να μας πείτε τι σας άρεσε ή δεν σας άρεσε από την εκδήλωση του περασμένου έτους CCC17. Να είστε ειλικρινείς, το αντέχουμε! 🥊