Ειδικός Προσκεκλημένος: NightCold Créations

Προφίλ Καλλιτέχνη: Philip Krentos

Artist Profile: Heba Rena Yassin

Προφίλ Καλλιτέχνη: Steve Agoto Χατζηδάκης

Το κυπριακό indie studio Evistoria Games στο CCC!