Προφίλ Καλλιτέχνη: Λεωνίδας Στιβακτής

Προφίλ Καλλιτέχνη: Γιώργος Κομιώτης

Προφίλ Καλλιτέχνη: Κώστας Νικέλλης

Προφίλ Καλλιτέχνη: Σταύρος Δάμος

Ειδικός Προσκεκλημένος: Liam Shalloo