Προφίλ Καλλιτέχνη: Χρίστης Χριστοφόρου (Reddo)

Προφίλ Καλλιτέχνη: Ελπίδα Κυριάκου (Elysper)

Προφίλ Καλλιτέχνη: Φλορ Θεοδοσίου

Προφίλ Καλλιτέχνη: Fares Zoghlami

Ειδικός Προσκεκλημένος: Rumen Petkov