Προφίλ Καλλιτέχνη: LarLarLar Comics

Προφίλ Καλλιτέχνη: Χριστιάνα Ευθυμίου

Προφίλ Καλλιτέχνη: Νάσια Decomposed

Προφίλ Καλλιτέχνη: Ευγενία Κουμάκη

Προφίλ Καλλιτέχνη: Claudia Ilona Moussoulos