Προφίλ Καλλιτέχνη: Claudia Ilona Moussoulos

Ειδικός Προσκεκλημένος: Μίλτος Γερολέμου

Ειδική Προσκεκλημένη: Alex Reiss

Προφίλ Καλλιτέχνη: Γιάννης “Rubus” Ρουμπούλιας

Προφίλ Καλλιτέχνη: Νάταλυ Παυλίδου